RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES D’ACTIVITATS FEDERATIVES SUBAQUÀTIQUES

El preu que ha fixat la FECDAS per a la renovació de les llicències de l’any 2022 és de 40€ per als aficionats tip “A” i 48€ per les de tècnic. Aquestes llicències tenen validesa des del dia 1 de Gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022.

Aquesta llicència és en format digital. Qui vulgui el format plàstic haurà de pagar 2 euros més.

Els interessats en la renovació de les llicències haureu d’ingressar el seu import, a més a més de la quota de soci del ceGUB (si no ho tenen domiciliat), 15€ per als socis interns i 20€ per als socis externs, al compte corrent del club.

Pots demanar informació a ibusul@hotmail.com o cegub@bcn.cat